Co to jest „usługa przeprowadzki”?

W świadomości społecznej usługa przeprowadzki jest zbiorem pewnych, zależnych od siebie czynności, które są wykonywane w trakcie relokacji, a więc przenoszenia zawartości lokalu A do lokalu B. Tymczasem, praktyka pokazuje, iż określenie przeprowadzka jest terminem niejednoznacznym, częstokroć podlegającym swobodnej interpretacji wykonawcy, który świadczy powyższą usługę w oparciu o przyjętą przez siebie definicję przeprowadzki.
Standardowo zakłada się, że usługa przeprowadzki składa się z następujących istotnych elementów:

  • dostarczenie materiałów pakowych (kartony, worki, taśmy, folie, itp.);
  • zapakowanie mienia;
  • wyniesienie mienia z lokalu i załadunek na samochód;
  • transport do nowej lokalizacji;
  • wniesienie mienia do wskazanego lokalu;
  • ustawienie mebli i urządzeń typu AGD;
  • rozpakowanie mienia;
  • zutylizowanie pustych opakowań.

Dobór tych elementów może zależeć od indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta lub profesjonalizmu firmy świadczącej usługę. Dlatego, przed wyborem firmy i podpisaniem umowy warto precyzyjnie określić przedmiot świadczonej usługi. Dzięki temu zyskamy pewność, że nasza przeprowadzka zostanie zrealizowana kompleksowo i nie przysporzy nam dodatkowego stresu związanego ze źle wykonaną usługą.

Comments are closed.